Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Porozumienie SAN i ZPO w Tarnobrzegu

Porozumienie SAN i ZPO w Tarnobrzegu

W dniu 12 grudnia 2017 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu reprezentowanym przez Kierownika – Barbarę Zych, a Wydziałem Zamiejscowym w Tarnobrzegu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi reprezentowanym przez Dziekana – dr Grzegorza Wilka-Jakubowskiego, w sprawie nawiązania współpracy w zakresie działalności edukacyjno-badawczej we wszystkich obszarach będących przedmiotem zainteresowania obu stron.


W ramach wzajemnej współpracy Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi zobowiązał się m.in. do działań promocyjno-informacyjnych, zmierzających do prowadzenia działalności popularyzacyjnej dotyczącej edukacji społeczno-ekonomicznej (ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny opieki zdrowotnej), organizowania konferencji i innych przedsięwzięć naukowych we współpracy z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Tarnobrzegu, wymiany informacji dotyczących planowanych przedsięwzięć badawczych, edukacyjnych, naukowych oraz udostępniania analiz i ekspertyz dotyczących szeroko rozumianej sfery społeczno-ekonomicznej (z uwzględnieniem dziedziny opieki zdrowotnej), zapraszania przedstawicieli Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu do udziału w ważnych wydarzeniach oraz przedsięwzięciach Uczelni, a także wymiany doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej sfery społeczno-ekonomicznej.

- Jestem przekonany, że podpisane porozumienie zaowocuje kolejnym cennym doświadczeniem dla studentów naszej uczelni – powiedział Dziekan Społecznej Akademii Nauk w Tarnobrzegu dr Grzegorz Wilk-Jakubowski.

Studia jednolite magisterskie 
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!