Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

W Tarnobrzegu odbyła się Konferencja Szkoleniowo-Praktyczna „Jakość komunikacji interpersonalnej w placówkach opiekuńczo medycznych”.

Wydział w Tarnobrzegu Społecznej Akademii Nauk we współpracy z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Tarnobrzegu oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie zorganizował w dn. 7 grudnia I Konferencję Szkoleniowo-Praktyczną „Jakość komunikacji interpersonalnej w placówkach pielęgnacyjno-opiekuńczych”.

Podczas konferencji poruszona została problematyka barier w komunikacji interpersonalnej, roli personelu w kształtowaniu prawidłowych relacji z pacjentami i podopiecznymi, współpracy z zespołów terapeutycznych w zakresie poprawy jakości komunikacji oraz sposobów i metod rozwiązywania problemów komunikacyjnych.

O komunikacji z pacjentem w wieku podeszłym, mówiła mgr Gabriela Wilk-Jakubowska. Nie zabrakło także tematu dotyczącego sposobów i metod pokonywania problemów przy komunikowaniu się z pacjentem i rodziną – o czym mówił mgr Konrad Mężyński. Natomiast w prelekcji Senior – przyjaciel, intruz, podopieczny, dobry klient, wspaniały człowiek - wystąpili dr Elżbieta Męcina-Bednarek i dr Tomasz Konopka.

Zdaniem Dziekana Wydziału w Tarnobrzegu Społecznej Akademii Nauk dr Grzegorza Wilk Jakubowskiego, udział i organizacja takiej konferencji to dla Społecznej Akademii Nauk duży prestiż i wyróżnienie. – Bardzo liczymy, że tematyka tej konferencji zainteresuje w szczególności naszych studentów pedagogiki, która jest jednym z najpopularniejszych w Polsce kierunków studiów. Na tego rodzaju konferencjach występuje duża rotacja uczestników w czasie jej trwania, gdyż wiele osób przejeżdża na nie, aby wysłuchać określonego wykładu. Jak widać tematyka konferencji budziła spore zainteresowanie mieszkańców Tarnobrzega, o czym świadczyła pełna sala wykładowa.

Sesja skierowana była m.in. do lekarzy, pielęgniarek pracujących w oddziałach szpitalnych, pielęgniarek opieki długoterminowej, opiekunów medycznych, opiekunek środowiskowych, pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, psychologów i logopedów, pracowników warsztatów terapii zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy oraz osób zainteresowanych utrzymaniem prawidłowych relacji interpersonalnych, które mogą wystąpić w trakcie trwania choroby.


Konferencja Szkoleniowo-Praktyczna

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!