Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ

CELE STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych jest nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie szeroko rozumianej problematyki pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz nabycie kompetencji z obszaru kierowania i zarządzania publicznymi i niepublicznymi instytucjami integracji i pomocy społecznej. Studia podyplomowe Organizacja pomocy społecznej mają za zadanie wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej tych placówek do efektywnego zarządzania nimi w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego.

KORZYŚCI

Absolwent studiów podyplomowych:
 • uzyska specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej;
 • uzyska uprawnienia do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z przepisami art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w związku ze zmianą przepisów, takich uprawnień nie można już nabyć w drodze kształcenia na studiach podyplomowych). Ukończenie szkolenia jest jedyną możliwością uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Społeczna Akademia Nauk jest jedną z niewielu instytucji posiadającą zgodę MPiPS na prowadzenie szkolenia (zgoda z dnia 14 czerwca 2016 r. DPS.VI.51211.1.1.016.MJ).

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym
 2. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
 3. Elementy etyki
 4. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa
 5. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
 6. Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych
 7. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego
 8. Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej
 9. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
 10. Stres i wypalenie zawodowe
 11. Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji
 12. Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia.

WYMAGANE DOKUMENTY
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • dowód osobisty do wglądu
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony formularz rekrutacyjny
 • podpisana umowa o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (umowa dostępna w biurze rekrutacji studiów podyplomowych i na stronie www.podyplomowe.spoleczna.pl)

OPŁATY

Wpisowe/opłata rekrutacyjna:

100 zł – kandydaci, którzy złożą dokumenty na studia do dnia 30.06.2018 r. są zwolnieni z opłaty!

CZESNE:
Opłata jednorazowa:  Opłata semestralna:   Opłata ratalna:
2 700 zł 1 450 zł x 2 semestry  310 zł x 10 rat

ZNIŻKI

Dla studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk oraz dla absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zniżki!

OFERTA SPECJALNA DLA ABSOLWENTÓW SAN 2018:

Wpisowe: 0 zł

Opłata jednorazowa:  Opłata semestralna:   Opłata ratalna:
1 700 zł 950 zł x 2 semestry  210 zł x 10 rat

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!