Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest nabycie specjalistycznej wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej lub zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transportu drogowego, w odniesieniu do krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy. Studia mają za zadanie dostarczenie specjalistycznej, a jednocześnie praktycznej wiedzy, która jest niezbędna do prowadzenia własnej firmy transportowej lub pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych.

 • Zapoznanie z przepisami regulującymi przewozy krajowe i międzynarodowe osób i rzeczy.
 • Przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego.
 • Wskazanie znaczenia problematyki bezpieczeństwa w transporcie i nauczenie zasad jego przestrzegania.
 • Przygotowanie profesjonalnej kadry menedżerskiej posiadającej niezbędną wiedzę i umiejętności do zarządzania przedsiębiorstwem transportowym.

KORZYŚCI

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym na przewóz osób lub rzeczy bez zdawania testu pisemnego (na podstawie art. 38a Ustawy o transporcie drogowym z 6.09.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.). Certyfikat Kompetencji Zawodowych wydaje Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące certyfikacji przewoźników na stronie internetowej ITS (www.its.waw.pl).

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Program studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie transportem” jest tożsamy z zagadnieniami objętymi egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, które określa załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009.

 1. Prawo cywilne
 2. Prawo handlowe
 3. Prawo socjalne
 4. Prawo podatkowe
 5. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 6. Dostęp do rynku
 7. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 8. Bezpieczeństwo drogowe

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia.

WYMAGANE DOKUMENTY
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • dowód osobisty do wglądu
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony formularz rekrutacyjny
 • podpisana umowa o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (umowa dostępna w biurze rekrutacji studiów podyplomowych i na stronie www.podyplomowe.spoleczna.pl)

OPŁATY

Wpisowe/opłata rekrutacyjna:

100 zł – kandydaci, którzy złożą dokumenty na studia do dnia 30.06.2018 r. są zwolnieni z opłaty!

CZESNE:
Opłata jednorazowa:  Opłata semestralna:   Opłata ratalna:
2 800 zł 1 500 zł x 2 semestry  320 zł x 10 rat

ZNIŻKI

Dla studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk oraz dla absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zniżki!

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!