Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu rachunkowości i praktyki prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w tej dziedzinie. Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej, a jednocześnie praktycznej wiedzy, która jest niezbędna do wykonywania zawodu księgowego oraz do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, poprzez:

 • przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • nauczenie zasad prowadzenia rachunkowości,
 • wskazanie powiązań pomiędzy różnymi obszarami rachunkowości, zarządzania i finansów,
 • przygotowanie profesjonalnej kadry menedżerskiej posiadającej niezbędną wiedzę i umiejętności do stosowanie w praktyce rozwiązań w zakresie finansów i rachunkowości.

Studia skierowane są do osób zainteresowanych podjęciem pracy w księgowości, a także pracowników działów finansowo-księgowych, biur rachunkowych, biur doradztwa podatkowego, specjalistów w instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych i świadczących usługi finansowe, którzy chcą uzupełnić wiedze lub podwyższyć kwalifikacje.

KORZYŚCI

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie umiejętności:
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • przeprowadzania analizy finansowej przedsiębiorstwa,
 • stosowania przepisów podatkowych,
 • wdrażania i zapewnienia funkcjonowania rachunkowość zarządczej w przedsiębiorstwie.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 1. Rachunkowość finansowa
 2. Rachunek kosztów
 3. Prawo podatkowe
 4. Ubezpieczenia społeczne
 5. Elementy prawa cywilnego i gospodarczego
 6. Obsługa programów finansowo-księgowych
 7. Sprawozdawczość finansowa
 8. Rachunkowość zarządcza
 9. Analiza finansowa
 10. Controlling

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia.

WYMAGANE DOKUMENTY
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • dowód osobisty do wglądu
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony formularz rekrutacyjny
 • podpisana umowa o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (umowa dostępna w biurze rekrutacji studiów podyplomowych i na stronie www.podyplomowe.spoleczna.pl)

OPŁATY

Wpisowe/opłata rekrutacyjna:

100 zł – kandydaci, którzy złożą dokumenty na studia do dnia 30.06.2018 r. są zwolnieni z opłaty!

CZESNE:
Opłata jednorazowa:  Opłata semestralna:   Opłata ratalna:
2 500 zł 1 350 zł x 2 semestry  290 zł x 10 rat

ZNIŻKI

Dla studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk oraz dla absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zniżki!

OFERTA SPECJALNA DLA ABSOLWENTÓW SAN 2018:

Wpisowe: 0 zł

Opłata jednorazowa:  Opłata semestralna:   Opłata ratalna:
1 500 zł 850 zł x 2 semestry  190 zł x 10 rat

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!