Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

ZARZĄDZANIE BHP ORAZ OCHRONĄ ŚRODOWISKA

CELE STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie absolwentów ze współczesnymi i nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy oraz przygotowanie ich do podjęcia pracy w charakterze pracowników służby, poprzez przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu istoty bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zdobycie umiejętności organizacji bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy. Studia pozwolą na wyposażenie uczestników w umiejętności samodzielnej identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy, ich właściwej analizy oraz oceny ryzyka zawodowego.

KORZYŚCI

Absolwenci studiów uzyskają uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 listopada 2004 zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 246, poz. 2468)). Ponadto otrzymają uprawnienia do prowadzenia podstawowych szkoleń w zakresie bhp dla wszystkich grup zawodowych, a osoby już zatrudnione w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy będą miały szansę rozwinąć swoje kwalifikacje.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 1. System ochrony pracy w Polsce oraz regulacje prawne dotyczące BHP
 2. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z zagrożeniami zawodowymi
 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 5. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy
 6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka
 8. Zasady doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej
 9. Wymagania zasadnicze i minimalne dla maszyn i urządzeń technicznych. Omówienie przepisów krajowych i międzynarodowych
 10. Problemy ochrony przeciwpożarowej
 11. Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby
 12. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp
 13. Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 14. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 15. Metody i techniki kształcenia dorosłych
 16. Elementy zarządzania i komunikacji interpersonalnej
 17. Ochrona środowiska

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia.

WYMAGANE DOKUMENTY
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • dowód osobisty do wglądu
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony formularz rekrutacyjny
 • podpisana umowa o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (umowa dostępna w biurze rekrutacji studiów podyplomowych i na stronie www.podyplomowe.spoleczna.pl)

OPŁATY

Wpisowe/opłata rekrutacyjna:

100 zł – kandydaci, którzy złożą dokumenty na studia do dnia 30.06.2018 r. są zwolnieni z opłaty!

CZESNE:
Opłata jednorazowa:  Opłata semestralna:   Opłata ratalna:
2 500 zł 1 350 zł x 2 semestry  290 zł x 10 rat

ZNIŻKI

Dla studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk oraz dla absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zniżki!

OFERTA SPECJALNA DLA ABSOLWENTÓW SAN 2018:

Wpisowe: 0 zł

Opłata jednorazowa:  Opłata semestralna:   Opłata ratalna:
1 500 zł 850 zł x 2 semestry  190 zł x 10 rat

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!