Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

KRYMINALISTYKA I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI

CELE STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie absolwentów w specjalistyczną wiedzę związaną z profilaktyką i przeciwdziałaniem przestępczości, poznanie teorii i praktyki kryminalistycznej, problematyki popełniania przestępstw, techniki ich ścigania, poszerzenie wiedzy o aktualnych zagrożeniach przestępczością.

KORZYŚCI

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie umiejętności:
 • zastosowania w praktyce wiedzy w zakresie kryminalistyki,
 • diagnozowania i prognozowania zachowań kryminalnych,
 • podejmowania działań mieszczących się w obszarze prewencji i resocjalizacji.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 1. Etyka pracy funkcjonariuszy organów ścigania
 2. Podstawy prawa karnego i postępowania karnego
 3. Kryminologia
 4. Wiktymologia
 5. Techniki kryminalistyczne
 6. Techniki operacyjne
 7. Metodyka działań dochodzeniowo-śledczych
 8. Taktyka kryminalistyczna i dezinformacja
 9. Taktyka zwalczania przestępczości
 10. Analiza kryminalna
 11. Profilowanie (kryminalistyczne i kryminalne) przestępcy
 12. Psychologia wywierania wpływu i manipulacji

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia.

WYMAGANE DOKUMENTY
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • dowód osobisty do wglądu
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony formularz rekrutacyjny
 • podpisana umowa o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (umowa dostępna w biurze rekrutacji studiów podyplomowych i na stronie www.podyplomowe.spoleczna.pl)

OPŁATY

Wpisowe/opłata rekrutacyjna:

100 zł – kandydaci, którzy złożą dokumenty na studia do dnia 30.06.2018 r. są zwolnieni z opłaty!

CZESNE:
Opłata jednorazowa:  Opłata semestralna:   Opłata ratalna:
2 600 zł 1 400 zł x 2 semestry  300 zł x 10 rat

ZNIŻKI

Dla studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk oraz dla absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zniżki!

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!