Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

Prawo

O KIERUNKU

SPECJALNOŚCI 5-letnie jednolite studia magisterskie.

Wypowiedź eksperta:

dr Paweł Ramiączek, Dziekan Wydziału Handlu i Bezpieczeństwa w Kielcach Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Absolwent studiów doktoranckich kierunku prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, działacz społeczny i samorządowy:

- Droga do zawodu prawnika bywa ciężka i trudna. Dużo zależy od tego, jaki zrobimy na niej pierwszy krok. Czy studia prawnicze podejmiemy w przyjaznych warunkach. Warto wybrać taką uczelnię, gdzie dla wykładowców ważny jest każdy student. Gdzie szybko można nauczyć się w praktyce posługiwania się skomplikowanymi formułami prawnymi i korzystania z obszernych kodeksów. Gdzie prawo nie jest tylko uniwersytecką teorią, ale sprawnym narzędziem nauczanym przez prawników-praktyków. Takie właśnie jest „Prawo” w Społecznej Akademii Nauk.”

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia na kierunku Prawo jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu szeroko rozumianych nauk prawnych i nauk pokrewnych, jak również wykreowanie umiejętności praktycznych umożliwiających zastosowanie norm prawnych w praktyce. Ideą przyświecającą kierunkowi jest takie ukształtowanie studenta, aby na poziomie akademickim posiadał umiejętność samodzielnej interpretacji przepisów prawa, jak również posługiwania się aparatem wykładni w życiu codziennym i praktyce zawodowej. Aby zrealizować ten cel, kadra na kierunku Prawo to prawnicy-praktycy: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, notariusze, radcowie prawni oraz funkcjonariusze służb mundurowych.

Jako jedyna uczelnia w Polsce, SAN stosuje nowatorski program case study (law in action), by już od pierwszego roku studiów uczyć studentów umiejętności stosowania prawa w praktyce.

Zakres zagadnień realizowany na kierunku obejmuje między innymi:
 • języki obce
 • wstęp do prawoznawstwa
 • prawo cywilne
 • prawo karne
 • prawo administracyjne
 • prawo bankowe
 • prawo europejskie
 • analizę orzecznictwa sądowego
 • wykładnię prawa
 • prawo karne procesowe
 • prawo cywilne procesowe
 • postępowanie administracyjne

DLACZEGO WARTO?

Najwyższy standardy kształcenia
To pięcioletnie jednolite studia magisterskie realizowane zgodnie z wymogami ustawowymi dotyczącymi przygotowania do wykonywania zawodów prawniczych.

Najnowsze metody kształcenia
Realizowane są w nowatorskim model kształcenia studentów „law in action” polegającym na nabywaniu umiejętności stosowania prawa w praktyce już od pierwszego roku.

Doświadczona kadra
Prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, w tym wykonujących zawód sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza, radcy prawnego i funkcjonariusza służb mundurowych.

Konkretna wiedza
Dają studentom możliwość nabycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności wymaganych na egzaminach na aplikacje prawnicze oraz sprawną realizację procesu aplikacji.

Nauka i praktyka
Uczą wykorzystywania w praktyce nauk prawnych i nauk pokrewnych, uczą interpretacji przepisów prawa, stosowania wykładni, analizy orzecznictwa sądowego.

Szeroki zakres możliwości
Studia prawnicze w Społecznej Akademii Nauk otwierają drzwi do kariery we wszystkich dziedzinach prawa oraz pracy w służbach mundurowych, takich jak policja czy w systemie penitencjarnym.

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!