Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Administracja

O KIERUNKU

SPECJALNOŚCI (I stopień – 3-letnie, licencjackie):

 • Prawna obsługa biznesu
 • Prawo pracy i kadr
 • Administracja porządku publicznego
 • Specjalność samorządowa
Wypowiedź eksperta:

dr Radosław Harabin – nauczyciel akademicki w Społecznej Akademii Nauk, opiekun koła naukowego „ARMA” działającego na Wydziale Handlu i Bezpieczeństwa SAN w Kielcach, prywatny przedsiębiorca, działacz społeczny i samorządowy:

- Administracja jest mocno związana z funkcjonowaniem struktur państwowych. Właściwe kadry w administrowaniu urzędami państwowymi, samorządami czy innymi instytucjami publicznymi to podstawa sprawnego państwa. Praca w administracji to pewnego rodzaju służba innym ludziom. Staramy się, aby nasi studenci stanowili zaprzeczenie stereotypu urzędnika, który niczego nie może i niczego nie chce. Pokazujemy, że przy posiadaniu odpowiedniej wiedzy można optymalnie wykorzystywać pracę w administracji sprawnie i z życzliwością dla współobywateli. Pokazujemy, że taka praca to nie tylko “ nudne urzędowanie”, ale realizacja ciekawych projektów, dających wymierne efekty. Nasi studenci przekonują się, że praca w administracji może być źródłem satysfakcji i podstawą do budowania ciekawej kariery zawodowej.

CEL KSZTAŁCENIA

Administracja to kierunek dla ludzi, którzy swoją karierę zawodową wiążą z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej na szczeblu centralnym i samorządowym, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych.

Treści programowe studiów oraz metody nauczania zostały opracowane zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia. Studenci kierunku Administracja podczas studiów zdobywają kwalifikacje zawodowe, przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich.

Zakres zagadnień realizowany na kierunku obejmuje między innymi:
 • języki obce
 • prawo administracyjne
 • postępowanie administracyjne
 • postępowanie sądowo-administracyjne
 • postępowanie egzekucyjne w administracji
 • wstęp do prawoznawstwa
 • wykładnię prawa
 • informatykę
 • warsztaty pisania pism procesowych
 • analizę orzecznictwa sądów
 • negocjacje i mediacje w administracji

DLACZEGO WARTO?

Wyjątkowy charakter studiów
Absolwenci studiów na kierunku administracja w czasie studiów zdobędą kwalifikacje zawodowe przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich. Studia te przygotowują nowoczesne i kompetentne kadry administracji oraz specjalistów z zakresu prawnej obsługi biznesu. Praca w administracji wymaga specyficznych predyspozycji. Kandydaci na te studia powinni być obowiązkowi, umieć pracować według procedur i instrukcji, łączyć samodzielność inicjatywy z szacunkiem dla hierarchii zawodowej.

Wiedza i umiejętności
Nasi studenci uczą się, jak stawać się kompetentnymi i sprawnymi urzędnikami. Zdobywają wiedzę z zarządzania projektami administracyjnymi, realizacji procedur i stosowania przepisów adekwatnych do sytuacji. Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Studenci nabywają nie tylko wiedzę teoretyczną o obowiązujących przepisach, ale uczą się interpretacji, sporządzania pism procesowych i analizy orzecznictwa. Zdobywają wiedzę oparciu o bogate zbiory literatury pomocne w zdobywaniu wiedzy.

Nowoczesne standardy, program dostosowany do rynku pracy
Cały program kierunku administracja jest mocno powiązany z różnymi obszarami wiedzy prawniczej. Podczas nauki student zdobywa wiedzę ogólną z różnych dziedzin prawa materialnego i proceduralnego, postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji, postępowania sądowo-administracyjnego, polityki oraz wiedzy o społeczeństwie.

Współpraca z otoczeniem
Społeczna Akademia Nauk współpracuje z różnymi instytucjami publicznymi działającymi zarówno w ramach struktur państwowych, jak i różnych szczebli samorządowych. Wykładowcami na kierunku administracja są wybitni eksperci, m.in. specjaliści i managerowie w urzędach państwowych i samorządach, sędziowie, radcy prawni, prokuratorzy.

Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!