Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Zarządzanie

O KIERUNKU

SPECJALNOŚCI (II stopień – 2-letnie magisterskie):

 • E-Biznes i Profesjonalna Komunikacja
 • Logistyka w Zarządzaniu
 • Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu
 • Profil Menedżerski
 • Administracja i Zarządzanie Publiczne
 • Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

** 2 dyplomy w 2 lata!
- rozpoczynający naukę w Społecznej Akademii Nauk na studiach magisterskich masz niepowtarzalną okazję podjęcia równolegle studiów podyplomowych.

-plan zajęć studiów podyplomowych dostosowany jest do planu studiów magisterskich i realizowany jest na tych samych zjazdach.

-dwa dyplomy w dwa lata to świetna okazja do podniesienia kompetencji zawodowych w krótkim czasie!

Wypowiedź eksperta:

dr Andrzej Marjański - Pełni funkcje prodziekana Wydziału Zarządzania w Łodzi ds. programowo-organizacyjnych oraz kierownika Zakładu Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych. Jest członkiem Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki. W latach 2007-2010 pełnił funkcję dziekana Wydziału w Zduńskiej Woli. Był trenerem w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Czasami, kiedy słyszymy słowo “zarządzanie”, wyobrażamy sobie gabinet prezesa otoczonego mnóstwem podwładnych, ze sztabem asystentów i sekretarek. To prawda, ale nie cała prawda. Zarządzanie to istota wszystkich procesów biznesowych. Odpowiednio zarządzać trzeba wszystkimi zasobami firmy - ludźmi, finansami, zasobami materialnymi, wartościami niematerialnymi takimi jak informacja czy know how. Zarządzanie to pewien zestaw działań, coś, co w języku angielskim określa się jako “administrowanie biznesem”. To planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie procesów w danej instytucji w taki sposób, aby osiągnąć zamierzone efekty. Uczymy więc podczas studiów na SAN różnych obszarów zarządzania w sferze komercyjnej i publicznej. Dajemy narzędzie, aby przynajmniej dla najlepszych absolwentów droga do gabinetu managera stała się jak najkrótsza. Pozostałym studentom dajemy kwalifikacje, które umożliwią im budowanie kariery na poziomie specjalisty w różnych obszarach zarządzania projektami.

CEL KSZTAŁCENIA

Kształcenie na kierunku Zarządzanie ma za zadanie przekazanie studentom wiedzy i konkretnych umiejętności umożliwiających biegłą analizę otoczenia przedsiębiorstwa, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, skuteczne zarządzanie projektami i procesami oraz stosowanie marketingowych instrumentów oddziaływania na rynek.

Studia te przygotowują do prowadzenia własnej firmy oraz pracy na szczeblach kierowniczych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Starannie skonstruowany program, bazujący na amerykańskich wzorcach nauczania, pozwala wykształcić dobrych menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii, rozwiązywania problemów, przygotowania i prowadzenia badań rynkowych oraz komunikacji wewnątrzorganizacyjnej i zewnętrznej.

Zakres zagadnień realizowany na kierunku obejmuje między innymi:
 • języki obce
 • współczesne koncepcje zarządzania
 • zachowania organizacyjne
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • marketing
 • umiejętności interpersonalne
 • public relations
 • negocjacje
 • zarządzanie wartością klienta
 • rachunkowość finansową

DLACZEGO WARTO?

Wyjątkowy charakter studiów
Studia na kierunku zarządzanie na SAN koncentrują się na dwóch obszarach. Z jednej strony to osobiste kompetencje dotyczące realizacji zadań biznesowych. Potrzebne są one do samodzielnego wykonywania zadań przy realizacji projektów różnego typu. Z drugiej strony to nauka współpracy zespołowej, która jest podstawą wielu procesów zarządzania. Ćwiczenia z pracy zespołowej i współpraca z innymi pomagają w doskonaleniu tak przydatnych w życiu zawodowym umiejętności efektywnej pracy i komunikacji. Świetnym narzędziem do realizacji tych celów jest na SAN także networking oraz uczestnictwo w różnego typu spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Studenci sprawdzają dotychczasowe umiejętności i nabywają nowe doświadczania angażując się w organizację takich wydarzeń jak konferencje naukowe, seminaria, wykłady otwarte i spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki.

Wiedza i umiejętności
Kierunek zarządzanie umożliwia zdobycie wiedzy z różnych obszarów zarządzania wykorzystywanych w organizacjach biznesowych i niekomercyjnych różnej wielkości i różnego typu. To różnorodne kompetencje wykorzystywane w m.in. firmach produkcyjnych i usługowych. Kierunek zapoznaje ze specyfiką korporacji międzynarodowych i krajowych dużych firm, sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), mikroprzedsiębiorstw oraz start-up’ów. Wybrane moduły w języku angielskim. Studia z zarządzania dają uniwersalne kwalifikacje, przydatne na różnych stanowiskach, w różnych branżach - to daje absolwentom możliwość dużego wyboru kształtowania przyszłej ścieżki kariery.

Nowoczesne standardy, program dostosowany do rynku pracy
Studia z zarządzania na Społecznej Akademii Nauk to sensowne połączenie teorii i praktyki. Przywiązujemy duże znaczenie do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. Na ćwiczeniach i zajęciach warsztatowych analizowane są studia rzeczywistych przypadków. Programy studiów są konsultowane z przedstawicielami pracodawców i biznesu. Program zawiera m.in. wiedzę z zarządzania:

 • zasobami procesami i projektami
 • zasobami finansowymi i majątkiem,
 • personelem i czasem,
 • zarządzanie środowiskiem,
 • zarządzanie wiedzą, zarządzanie kulturą
 • zarządzanie relacjami - w tym relacjami z klientami i interesariuszami,

Współpraca z otoczeniem
Społeczna Akademia Nauk współpracuje z firmami różnych branż oraz instytucjami publicznymi zaangażowanymi w procesy biznesowe. W realizację programu studiów angażują się wybitni wykładowcy i praktycy, osoby o dużym doświadczeniu praktycznym. Są to ludzie, którzy odnieśli sukces i którzy chętnie dzielą się zdobytą wiedzą. Dzięki dobrze zorganizowanej współpracy z otoczeniem studenci uczą się budowania ścieżki kariery. We współpracy z mentorami biznesowymi wykorzystują umiejętności i wiedzę pozyskane w ramach studiów.

Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!