Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

Pedagogika

O KIERUNKU

SPECJALNOŚCI (II stopień – 2-letnie magisterskie): Diagnoza i terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna

Wypowiedź eksperta:

Dr Adam Gogacz - Absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Nnauczyciel akademicki od wielu lat związany ze Społeczną Akademią Nauk. Uczestniczył w wielu projektach międzynarodowych jako ekspert w dziedzinie filozofii edukacji, edukacji włączającej i międzykulturowej.

- Pedagogika to jeden z najpopularniejszych w Polsce kierunków studiów. Dzieje się tak pomimo kolejnych fal niżu demograficznego wpływającego na popyt na nauczycieli przedszkolnych i nauczania wczesnoszkolnego, wychowawców w świetlicach czy pedagogów szkolnych. Jednak studia pedagogiczne to nie tylko kierunek przygotowujący do pracy w szkole. To także możliwość pracy z ludźmi, w całym obszarze wsparcia pedagogicznego w systemie socjalnym czy sektor zagospodarowania czasu wolnego. Absolwenci pracują nie tylko z dziećmi i młodzieżą, ale i zajmują się edukacją dorosłych. Nasze studia uczą też współpracy w grupie, realizacji projektów w zróżnicowanych zespołach ludzkich. To kwalifikacje cenione także w innych obszarach aktywności poza edukacją i wychowaniem.

CEL KSZTAŁCENIA

Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają zdobycie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej służącej procesom dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Dzięki temu lepiej rozumieją postawy ludzi i są w stanie kształtować ich świadomość, wartości, umiejętność współżycia, rozwijać je w duchu poczucia odpowiedzialności za życie własne i innych. Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz poznanie metod pracy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi.

Pozwala to na lepsze zrozumienie rzeczywistości wychowawczej i edukacyjnej, realizowanie działań z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, rozwiązywanie problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych.

Zakres zagadnień realizowany na kierunku obejmuje między innymi:
 • języki obce
 • psychologię
 • metody badań pedagogicznych
 • pedagogikę społeczną
 • pedagogikę opiekuńczą
 • komunikację interpersonalną
 • formy i metody pomocy społecznej
 • współczesne koncepcje pracy socjalnej
 • metodykę pracy opiekuńczo-resocjalizacyjnej
 • gerontologię
 • diagnostykę potrzeb opiekuńczo-wychowawczych
 • pedagogikę czasu wolnego

DLACZEGO WARTO?

Wyjątkowy charakter studiów
Pedagogika to studia przygotowujące do ciężkiej, ale ciekawej pracy podczas procesu kształcenia i wychowania. Wymaga ona szczególnych predyspozycji osobowościowych: empatii, wyznaczania realistycznych celów. Pedagogika to nie tylko “twarda” wiedza z różnych obszarów nauk edukacyjnych, ale i “miękkie kompetencje”. Dlatego studia w SAN wiążą się w dużym stopniu z realizacją projektów rozwijających relacje interpersonalne. Pozwala to na pogłębienie rozumienia rzeczywistości wychowawczej i edukacyjnej, realizowanie działań z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, rozwiązywanie problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych.

Wiedza i umiejętności
Program studiów łączy wiedzę teoretyczną z nauką umiejętności praktycznych - w tym specyficznych technik edukacyjnych. Daje możliwość zdobycia zintegrowanej wiedzy - nie tylko pedagogicznej. To także poznawanie wiedzy z innych dziedzin, która przydaje się podczas edukacji: socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej. Studenci poznają szczególne potrzeby rozwojowe w zależności od wieku podopiecznych. Uczą się, w jaki sposób realizować proces edukacji i wychowania u najmniejszych dzieci, w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz u nastolatków i osób dorosłych. Poznają także metody socjalizacji i wsparcia zawodowego u osób w wieku dojrzałym.

Nowoczesne standardy, program dostosowany do rynku pracy
Studia z pedagogiki w Społecznej Akademia Nauk są dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości, gdzie kolejne pokolenia mają różne systemy wartości i działają na nie różne bodźce edukacyjne i wychowawcze. Uwzględniają wysoką dynamikę zmieniającej się rzeczywistości otaczającej uczniów oraz podopiecznych różnych typów placówek dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Odpowiadają na wyzwania wymagającego rynku pracy w systemie edukacji poddawanemu gruntownym zmianom. Program studiów jest zgodny z najnowszymi osiągnięciami pedagogiki, uwzględnia także rezultaty projektów międzynarodowych.

Współpraca z otoczeniem
Społeczna Akademia Nauk rozwija współpracę z różnymi instytucjami sfery edukacyjnej. Studenci uczą się nie tylko kwalifikacji zawodowej, ale także funkcjonowania w otoczeniu na styku instytucji państwowych, organizacji społecznych i sfery komercyjnej.

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!