Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

O KIERUNKU

SPECJALNOŚCI (II stopień – 2-letnie magisterskie):

 • Służby Mundurowe i Bezpieczeństwo Państwa
 • Zarządzanie Kryzysowe i Ratownictwo
 • Zarządzanie Systemami Ratowniczymi - Specjalność Strażacka
 • BHP i Ochrona Środowiska – kontynuacja specjalności studiów licencjackich Bezpieczeństwo i Higiena Pracy: absolwent dostaje uprawnienia do wykonywania zawodu inspektora/specjalisty BHP
 • Wymiar Sprawiedliwości i Prokuratura w Systemie Bezpieczeństwa Państwa
 • Organizacja i Ochrona Transportu Drogowego
 • Kryminalistyka i Detektywistyka - absolwent po 2 latach studiów dostaje uprawnienia do wykonywania zawodu detektywa
 • Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Imprez Masowych – kontynuacja specjalności studiów licencjackich Bezpieczeństwo i Ratownictwo Cywilne: absolwent dostaje uprawnienia służb porządkowych i informacyjnych do prowadzenia imprez masowych

** 2 dyplomy w 2 lata!
- rozpoczynający naukę w Społecznej Akademii Nauk na studiach magisterskich masz niepowtarzalną okazję podjęcia równolegle studiów podyplomowych.

-plan zajęć studiów podyplomowych dostosowany jest do planu studiów magisterskich i realizowany jest na tych samych zjazdach.

-dwa dyplomy w dwa lata to świetna okazja do podniesienia kompetencji zawodowych w krótkim czasie!

Wypowiedź eksperta:

mgr Jacenty Frydrych – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w latach 1990 – 1994, współtwórca kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz w Społecznej Akademii Nauk, wykładowca akademicki, prywatny przedsiębiorca:

- Połowa Polaków uważa, że w naszym kraju istnieje zagrożenie atakami terrorystycznymi. To zagrożenie najbardziej kojarzy się obecnie z bezpieczeństwem wewnętrznym. Jednak tak naprawdę bezpieczeństwo wewnętrzne to obszar wykraczający mocno poza strategię antyterrorystyczną. Aby się o tym przekonać wystarczy zajrzeć do zakresu kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, któremu podlegają Policja Państwowa, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu czy Państwowa Straż Pożarna. Eksperci od bezpieczeństwa wewnętrznego starają się uchronić obywateli od zagrożeń wywołanych nie tylko przez ludzi. Zajmują się również klęskami żywiołowymi czy innymi tragicznymi w skutkach zdarzeniami losowymi, takimi jak pożar. Do ich kompetencji należy oczywiście prewencja, ale i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi oraz niwelowanie skutków incydentów naruszających bezpieczeństwo. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie eksperckich kadr, które wykonywać będą zadania z obszaru “national security”.

CEL KSZTAŁCENIA

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne przygotowują przyszłego absolwenta do profesjonalnej walki z szeroko pojętym bezprawiem, a także z innymi zagrożeniami z jakimi skonfrontowane jest państwo polskie. Główny nacisk w kształceniu studentów położony jest na zdobycie wysokiej sprawności intelektualnej i fizycznej w walce z przestępczością. Cały system edukacyjny na tych unikalnych studiach obejmuje szereg umiejętności potrzebnych w służbie na rzecz sprawnie funkcjonującego państwa. Kształcenie tego typu specjalistów w Społecznej Akademii Nauk jest wyjściem nie tylko naprzeciw potrzebom społecznym, ale i rosnącemu popytowi na rynku pracy.

Absolwenci Bezpieczeństwo Wewnętrzne stanowią kadrowe zaplecze dla skutecznie działającej policji, służb specjalnych, straży pożarnej, straży granicznej, krajowej administracji skarbowej, poważnych firm detektywistycznych i wszystkich instytucji, których sprawne funkcjonowanie składa się na bezpieczeństwo nowoczesnego, europejskiego państwa.

Tok studiów skupia się na kompetencjach przydatnych do wykonywania zawodów powiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Zakres zagadnień realizowany na kierunku obejmuje między innymi:
 • kryminalistykę i kryminologię,
 • prawo karne, administracyjne i prawo pracy,
 • negocjacje,
 • socjologię i psychologię,
 • techniki interwencyjne,
 • taktykę i technikę operacyjną,
 • ratownictwo medyczne,
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy,
 • informatykę,
 • języki obce,
 • wyszkolenie strzeleckie,
 • zajęcia z zakresu sprawności fizycznej i technicznej: Krav Maga, Judo, nurkowanie, wspinaczkę wysokogórską

DLACZEGO WARTO?

Wyjątkowy charakter studiów
Bezpieczeństwo Wewnętrzne to studia przygotowujące do reżimu wykonywania zawodów w resortach siłowych. Studentów obowiązuje etos służby dla obywateli. Słuchacze studiów dziennych noszą także umundurowanie galowe. Program studiów zawiera kształtowanie umiejętności praktycznych takich jak np. wspinaczka, nurkowanie, ratownictwo medyczne.

Dodatkowe uprawnienia
Studenci podczas studiów mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje – państwowe i międzynarodowe uprawnienia między innymi do: prowadzenia prac na wysokościach, nurkowania. Ponadto studenci mają możliwość uzyskania uprawnień instruktora narciarstwa, ratownika medycznego a także mogą zdobyć kwalifikacje umożliwiające wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Wiedza i umiejętności
Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne przygotowuje absolwentów w segmencie rynku pracy, na którym istnieje zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę, praktyczne umiejętności oraz kompetencje społeczne w kierowaniu zespołami ludzkim na wszystkich poziomach zarządzania:

 • administracją rządową i samorządową bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • w urzędach i formacjach należących do systemu rządzenia państwem (policja, straż graniczna, wojsko, służby specjalne, itd.).

Nowoczesne standardy, program dostosowany do rynku pracy
Społeczna Akademia Nauk dynamicznie reaguje na zmiany zachodzące na rynku pracy i pojawiające się w związku z tym nowe oczekiwania wobec absolwentów szkół wyższych, dlatego program studiów realizowanych na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne skonstruowany jest według nowoczesnych standardów stwarzających możliwość zdobycia praktycznych umiejętności wykraczających poza tradycyjne granice dotychczasowego rozumienia bezpieczeństwa. Program obejmuje wiedzę o charakterze społeczno-politycznym, administracyjnym, prakseologicznym, menedżerskim i prawniczym.

Współpraca z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym
Społeczna Akademia Nauk prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym, a tworzenie programów studiów wspomagane jest wiedzą ekspercką interesariuszy zewnętrznych (przedstawiciele urzędów i instytucji rządowych z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz instytucji prowadzących współpracę międzynarodową – ISM EuroCenter SA).

Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!