Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Ekonomia

O KIERUNKU

SPECJALNOŚCI (I stopień – 3-letnie, licencjackie):

 • Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw – absolwent po 5 latach studiów (kontynuacja na studiach mgr.: Rachunkowość i Finanse w Przedsiębiorstwie) dostaje uprawnienia do prowadzenia biura rachunkowego
 • Ekonomia Menedżerska
 • Zarządzanie i Ekonomika Transportu, Logistyki i Spedycji – absolwent po 5 latach studiów (kontynuacja na studiach mgr.: Ekonomika Transportu, Logistyki i Spedycji) dostaje certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy
 • Ekonomika i Organizacja Administracji Rządowej i Samorządowej
 • Administracja Publiczna i Gospodarka Regionalna
 • Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi – absolwent po 5 latach studiów (kontynuacja na studiach mgr.: Logistyka Międzynarodowa i Obsługa Celna) dostaje uprawnienia do wpisu na listę agentów celnych
 • Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim w Organizacjach
 • E-biznes
Opis kierunku

Studia z zakresu ekonomii skierowane są do osób, które są zainteresowane procesami zachodzącymi w gospodarce, uzyskaniem gruntownej wiedzy ekonomicznej z zakresu teorii mikro- i makroekonomii oraz poznaniem narzędzi analitycznych. Studia ekonomiczne pozwalają zrozumieć zjawiska i mechanizmy charakterystyczne dla gospodarki wolnorynkowej – zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.

Ze względu na dynamiczny rozwój gospodarki krajowej oraz światowej popyt na wyspecjalizowanych ekonomistów, doradców, bankierów, maklerów wciąż wzrasta. Studia na kierunku Ekonomia charakteryzują się bogatą ofertą zajęć praktycznych, a dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów.

Wypowiedź eksperta:

Prof. Imrich Dufinec – Prorektor ds. Edukacji i Stosunków Zewnętrznych, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Ekologicznego Wyższej Szkoły Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach, przedsiębiorca:

- W dobie globalizacji, znajomość ekonomii może w dużym stopniu przyczynić się do poprawy jakości życia. Wielki kryzys gospodarczy, który wybuchł w 2007 roku ukazał niewiedzę rzeszy ludzi, którzy – mimo płynących z rynku sygnałów – wierzyli, że świat będzie się ciągle rozwijał w sposób liniowy. Studiowanie ekonomii umożliwia uzyskanie wiedzy o podstawach funkcjonowania współczesnej gospodarki – daje szansę zrozumieć procesy zachodzące we współczesnym świecie. W przedstawionym wyżej przypadku znajomość teorii cyklu koniunkturalnego umożliwiała przewidywanie zdarzeń, których doświadczono zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Ze względu na fakt, że dobrobyt wszystkich gospodarek świata zależy od osiąganych przez nie efektów ekonomicznych – ekonomiści stali się jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników. Po części wynika to także z faktu, że jest to kierunek uniwersalny. Jego absolwenci mogą więc znaleźć zatrudnienie we wszystkich działach i sferach gospodarki, w każdej firmie– począwszy od stanowisk związanych z finansami i księgowością, poprzez te związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem – po komórki organizacyjne zajmujące się marketingiem.

Sylabusy:

Ekonomia I stopnia - [Pobierz]

DLACZEGO WARTO?

Wyjątkowy charakter studiów
Unikalny program studiów łączy w sobie elementy teoretyczne z praktycznymi. Ekonomia to wszechstronne studia przygotowujące do podjęcia pracy w wielu zawodach. Jeśli chcesz pracować na stanowiskach związanych z zarządzaniem, finansami, księgowością czy marketingiem, lub też stworzyć swoją własną firmę – te studia są dla Ciebie. Najlepsi studenci mają możliwość odbycia podczas studiów płatnych praktyk zawodowych.

Nowoczesne standardy, program dostosowany do rynku pracy
Społeczna Akademia Nauk dynamicznie reaguje na zmiany zachodzące na rynku pracy i pojawiające się w związku z tym nowe oczekiwania wobec absolwentów szkół wyższych, dlatego program studiów realizowanych na kierunku Ekonomia skonstruowany jest według nowoczesnych standardów stwarzających możliwość zdobycia praktycznych umiejętności wykraczających poza tradycyjne granice dotychczasowego rozumienia ekonomii (w ramach programu studiów studenci uzyskają pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami gospodarczymi, rachunkowości i finansów oraz marketingu). Zajęcia w ramach kierunku są prowadzone przez praktyków (m.in. dyrektorów firm oraz doświadczonych finansistów i marketingowców).

Współpraca z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym
Wydział Społecznej Akademii Nauk w Tarnobrzegu prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym, a tworzenie programów studiów wspomagane jest wiedzą ekspercką interesariuszy zewnętrznych. Warto dodać, że w instytucjach i firmach współpracujących z SAN studenci mają zagwarantowaną możliwość odbywania praktyk zawodowych.

CEL KSZTAŁCENIA

Realizowane przedmioty

Zawarte w programie studiów przedmioty i specjalności dają szansę na zdobycie praktycznych umiejętności. Wśród istotnych przedmiotów wymienić należy m.in:

I stopień
 • Mikroekonomia
 • Prawo
 • Zarządzanie
 • Rachunkowość
 • Podstawy makroekonomii/Fundamental of Macroeconomics
 • Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Nauka o organizacji
 • Rynek pracy
 • Polityka społeczno-gospodarcza
 • Analiza ekonomiczna
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
 • Ekonomia integracji europejskiej
 • Gospodarka regionalna
 • Etyka biznesu
 • Negocjacje i komunikacja interpersonalna
 • Warsztaty tworzenia biznesplanu
II stopień
 • Prawo gospodarcze
 • Organizacja i zarządzanie
 • Makroekonomia
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Ekonomia menedżerska
 • Financial aspects of crisis management in enterprise
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • Modelowanie ekonometryczne

CO PO STUDIACH?

Absolwent kierunku Ekonomia przygotowany jest do podjęcia pracy w różnego rodzaju branżach finansowych, ubezpieczeniowych, administracji rządowej i samorządowej. Z powodzeniem może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Po ukończeniu studiów na kierunku ekonomia można pracować m.in. w:
 • firmach ubezpieczeniowych, finansowych ,analitycznych,
 • przedsiębiorstwach prywatnych,
 • organizacjach pozarządowych oraz instytucjach publicznych,
 • biurach rachunkowych i podatkowych,
 • biurach maklerskich, bankach.
Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!